Om doula

Att vänta och föda barn är stora händelser i livet, oavsett om du väntar första barnet eller har flera barn sedan tidigare.

En doula har erfarenhet av och är utbildad i att ge stöd under graviditet, förlossning och första tiden med en nyfödd. Som doula hjälper jag till att informera, lyssnar och skyddar din förlossningupplevelse.

Alla förlossningar är olika, och känslorna kring graviditet och födande är många. Du kanske vill föda utan medicinsk smärtlindring, kanske vill du ta det som det kommer, kanske vill du föda hemma, kanske vill du föda med ett planerat snitt, eller i vatten. Oavsett hur du vill föda och vilka förutsättningar du har, så är en doula ett värdefullt stöd och hjälp i övergången från graviditeten till föräldraskapet.

Som doula tar jag inget medicinskt ansvar. Jag har stor respekt för vårdpersonalens kunskap, och värdesätter samarbetet mellan föräldrar, vårdpersonal och doula högt, samtidigt som jag sätter den födande i första rummet. En förutsättning för att få en bra förlossningsupplevelse är att känna sig respekterad, sedd och lyssnad på.

”En Charlotte borde vara obligatorisk i varje födande kvinnas förlossning. Att bli lyssnad på och sedd under den mest sårbara situationen i ens liv är något jag kommer för all tid bära med mig. Hon var någon som höll våra ryggar, förde vår talan med sjukhuspersonalen, försäkrade oss om vår rätt och någon som vi inte behövde ta hänsyn till i rummet.”

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close